Thực đơn của bé tháng 4/2017


Kế hoạch thực đơn của bé tháng 4 năm 2017

Tuần 1 Từ ngày 3-7/4/2017

Thứ

ngày

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh bầu nấu tép tươi

- Cơm tẻ,  Thịt lợn dim giò lụa

- Canh khoai tây nấu xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh hến mồng tơi

 

 

Chiều

Cháo xương lợn+ Bí xanh

Mì gạo nấu xương

Sữa + Bánh Mì

Chè đỗ đen

Mì gạo nấu xương lợn

 

                                                    Tuần 2 Từ ngày 10-14/4

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

 

- Canh bí xanh nấu tôm

 

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

-

 Canh bầu nấu tép tươi

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, Thịt lợn dim giò lụa

 

Canh Khoai tây ninh xương

 

 

Chiều

Mì gạo nấu xương

Cháo xương lợn+ Bí xanh

Sữa+ Bánh Mì

Mì gạo nấu xương

Chè đỗ đen

 

 

 

        Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiề

                                     Tuần 3 Từ ngày 17-21/4

Thứ

ngày

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh bầu nấu tép tươi

- Cơm tẻ,  Thịt lợn dim giò lụa

- Canh khoai tây nấu xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh hến mồng tơi

 

 

Chiều

Cháo xương lợn+ Bí xanh

Mì gạo nấu xương

Sữa + Bánh Mì

Chè đỗ đen

Mì gạo nấu xương

 

                                      Tuần 4 Từ ngày 24-28/4

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

 

- Canh bí xanh nấu tôm

 

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

-

 Canh bầu nấu tép tươi

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, Thịt lợn dim giò lụa

 

Canh Khoai tây ninh xương

 

 

Chiều

Mì gạo nấu xương

Cháo xương lợn+ Bí xanh

Sữa+ Bánh Mì

Mì gạo nấu xương

Chè đỗ đen

 

 

 

    Người Duyệt                                                              Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                         Hồ Thị Thu Hiền

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu