Thực đơn tháng 4 năm 2016


                        Kế hoạch thực đơn tháng 4 năm 2016

Tuần 1 từ ngày 01-8

Thứ/ngày

Thứ 6/01

Thứ 2/04

Thứ 3/05

Thứ 4/06

Thứ 5/07

Thứ 6/08

 

 

 

 

Sáng

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh bầu nấu tép tươi

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau mồng tơi nấu ngao

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai tây ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh bầu nấu tép tươi

 

Chiều

Chè  đỗ xanh

Cháo xương

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

                                                               Tuần 2 từ ngày 11-15

Thứ/ngày

Thứ 2/22

Thứ 3/23

Thứ 4/24

Thứ 5/25

Thứ 6/26

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau mồng tơi nấu ngao

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai tây ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh bầu nấu tép tươi

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

      Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền

 

      

                                              Tuần 3 từ ngày 18-22

Thứ/ngày

Thứ 2/22

Thứ 3/23

Thứ 4/24

Thứ 5/25

Thứ 6/26

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau mồng tơi nấu ngao

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai tây ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh bầu nấu tép tươi

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

                                                Tuần 4 từ ngày 25 -29

Thứ/ngày

Thứ 2/22

Thứ 3/23

Thứ 4/24

Thứ 5/25

Thứ 6/26

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau mồng tơi nấu ngao

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai tây ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh bầu nấu tép tươi

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

      

          Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu