Tài chính công khai ngày 17/01/2020 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt đúc trứng, canh rau su hào cà rốt ninh xương Bữa chiều: Xôi ruốc Tổng số trẻ báo ăn : 176 Điểm Tân Thành : 152 xuất x 13 500 = 2 052 000đ Điểm Đông Lâm; 24 xuất x 13 500 = 324 000đ