Tài chính công khai ngày 17/09/2020 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Thịt đậu sốt cà chua, canh ến mồng tơi Bữa chiều: Bánh mì, sữa Tổng số trẻ báo ăn : 180 Điểm Tân Thành : 150 xuất x 15 500 = 2.325.000đ Điểm Đông Lâm; 30 xuất x 15 500 = 465000 đ