Tài chính công khai ngày 17/11/2020 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Giò, thịt sốt cà chua , Canh xương bí đỏ Bữa chiều: Mì thịt Tổng số trẻ báo ăn : 185 Điểm Tân Thành : 145 xuất x 15 500 = 2.24750đ Điểm Đông Lâm; 40 xuất x 15 500 = 620.000 đ