Lịch công tác
Thứ năm, ngày 09/07/2020
7 giờ 00

Ban giám hiệu trực trường khu trung tâm

Thứ sáu, ngày 10/07/2020
7 giờ 00

Ban giám hiệu làm việc tại khu trung tâm

Hôm nay: Thứ tư, ngày 08 / 07 / 2020
7 giờ 00

Ban giám hiệu làm việc tại khu trung tâm