Thực đơn của bé Tháng 10/2016


Kế hoạch thực đơn của bé tháng 10 năm 2016

Tuần 1 Từ ngày 03/10 - 07/10/2016

 

Thứ 2

03/10

Thứ 3

04/10

Thứ 4

05/10

Thứ 5

06/10

Thứ 6

07/10

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ, thịt   dim giò.

 

- Canh khoai tây nấu xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

 

 

Chiều

Cháo xương lợn +  bí xanh

Mì gạo nấu xương

Sữa An Sinh+ Bánh Mì

Chè đỗ xanh

 Cháo tôm + Bí đỏ

 

    Tuần 2 từ ngày 10-14/10

 

Thứ 2

10/10

Thứ 3

11/10

Thứ 4

12/10

Thứ 5

13/10

Thứ 6

14/10

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ, thịt   dim giò.

 

- Canh khoai tây nấu xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

 

 

Chiều

Cháo xương lợn+ Bí xanh

Mì gạo nấu xương

Sữa An Sinh+ Bánh Mì

Chè đỗ xanh

Cháo tôm + Bí đỏ

 

 

        Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền

Tuần 3 Từ ngày 17/10 - 21/10/2016

 

Thứ 2

17/10

Thứ 3

18/10

Thứ 4

19/10

Thứ 5

20/10

Thứ 6

21/10

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ, thịt   dim giò.

 

- Canh khoai tây nấu xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

 

 

Chiều

Cháo xương lợn +  bí xanh

Mì gạo nấu xương

Sữa An Sinh+ Bánh Mì

Chè đỗ xanh

 Cháo tôm + Bí đỏ

 

    Tuần 2 từ ngày 24-28/10

 

Thứ 2

24/10

Thứ 3

25/10

Thứ 4

26/10

Thứ 5

27/10

Thứ 6

28/10

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ, thịt   dim giò.

 

- Canh khoai tây nấu xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

 

 

Chiều

Cháo xương lợn+ Bí xanh

Mì gạo nấu xương

Sữa An Sinh+ Bánh Mì

Chè đỗ xanh

Cháo tôm + Bí đỏ

 

 

        Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu