Bài viết không thấy.

Tài chính công khai ngày 17/09/2020 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, giò, thịt sốt cà chua , canh xương bí đỏ Bữa chiều: Mì thịt Tổng số trẻ báo ăn : 166 Điểm Tân Thành : 143 xuất x 15 500 = 2.216. 500đ Điểm Đông Lâm; 26 xuất x 15 500 = 403.000 đ