Tài chính công khai ngày 8/11/2018 

Thực đơn; Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt hầm củ quả, canh cà rốt su su ninh xương Bữa chiều; Mì sợi nấu thịt Tổng số trẻ báo ăn : 206 Điểm Tân Thành : 177 xuất x 12 500 = 2 212 500đ Điểm Đông Lâm; 39 xuất x 12 500 = 487 500đ