Tài chính công khai ngày 20/3/2019 

Thực đơn; Bữa trưa; Cơm tẻ, Chả cá dim cà chua, Canh mồng tơi nấu hến Bữa chiều: Bánh mì + Sữa Tổng số trẻ báo ăn : 199 Điểm Tân Thành : 166 xuất x 12 500 = 2 075 000đ Điểm Đông Lâm; 32 xuất x 12 500 = 400 000đ