Tài chính công khai ngày 20/05//2019 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Ruốc cá thu, Canh khoai tây ninh xương Bữa chiều: Mì thịt lợn. Tổng số trẻ báo ăn : 203 Điểm Tân Thành : 175 xuất x 12 500 = 2 187 500đ Điểm Đông Lâm; 28 xuất x 12 500 = 350 000đ