Tài chính công khai ngày 21/10/2019 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt dim tôm, Canh bí xanh nấu tôm Bữa chiều: Cháo thịt băm Tổng số trẻ báo ăn : 202 Điểm Tân Thành : 166 xuất x 13 500 = 2 241 000đ Điểm Đông Lâm; 36 xuất x 13 500 = 486 000đ