Xuất bản thông tin

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm


        Thực hiện triển khai  "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016" Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016 Trường  MN Bình Dương B tổ chức kiểm tra bếp ăn của nhà trường.

        Ban giám hiệu tiến hành kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, kiểm tra cách  sơ chế và chế biến thực phẩm do đồng chí Hồ Thị Thu Hiền cùng các đồng chí cấp dưỡng thực hiện.

Kết quả đánh giá:             

            + Việc giao nhận thực phẩm đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

            + Cách sơ chế và chế biến thực phẩm thực hiện theo đúng quy trình bếp ăn một chiều.

                    Sau đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra. 

                                                                                                      

                                                                                                      

                                               Tổ CNTT