Giới thiệu về nhà trường


1. Lời giới thiệu và hình ảnh về trường

 Trường mầm non Bình Dương B được thành lập tháng 9 năm 2009 trên cơ sở tách ra t Trường mầm non Bình Dương. Trường đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2009. Trường có 7 nhóm, lớp học và 4 điểm trường từ Bình Sơn Tây đến Đông Lâm. Năm học 200 - 2010 trường có 7 nhóm lớp, với tổng số 133 học sinh. Năm học 2010 - 2011 Trường có 8 nhóm lớp, tổng số học sinh 137 học sinh. Năm học 2011 - 2012 trường giữ nguyên tổng số 8 nhóm lớp, tổng số học sinh 145.

   Đến nay trường có tổng số cán bô, giáo viên, nhân viên là 18 đồng chí  Trong đó: Quản lý 03 đồng chí, giáo viên 14 đồng chí, nhân viên 01 đồng chí. Trình độ Đại học 2 đ/c, Cao đẳng 14 đ/c, Trung cấp 2 đ/c.

 Trường có chi bộ Đảng (riêng) với tổng số đảng viên 10 đồng chí đạt 55.5 %. Chi bộ chỉ đạo và thực hiện chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và cấp trên đề ra. Nhà trường  có đội ngũ cán bộ, giáo yêu nghề, mến trẻ. Có đồng chí nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp cơ sở. Mặc dù là trường miền núi mới được tách ra, điểm trường lẻ cách xa nhau, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhưng với lòng nhiệt tình và sự cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, trường Mầm non Bình Dương B quyết tâm phấn đấu giữ vững trường tiên tiến cấp cơ sở.

     Hiện nay nhà trường đang được sự quan tâm đầu tư xây dựng hoàn thiện giai đoạn I. Nhưng nhà trường vẫn còn không ít khó thiếu thốn như bếp ăn, tường bao, sân vui chơi của hai điểm trường. Với lòng nhiệt tình và tâm huyết với nghề của tập thể cán bộ, giáo viên trong trường. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tâm hồn. Tin tưởng rằng, Trường Mầm non Bình Dương B cũng sẽ là một trong những địa chỉ để các bậc cha mẹ học sinh tin cậy gửi gắm con em mình. 

     Để thực hiện được mục tiêu đó của nhà trường chúng tôi rất cần được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể của Địa phương, sự phối kết hợp của các bậc phụ huynh học sinh. Đặc biệt chúng tôi rất mong được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, để nhà trường hoàn thiện về cơ sở vật chất, đảm bảo tốt theo yêu cầu công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non hiện nay.                                                                          

2. Sứ mệnh, tầm nhìn

1.Sứ mệnh:   Xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục có chất lượng đảm bảo cho trẻ phát triển tốt về thể lực để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ.

4.Tầm nhìn: Là địa chỉ đáng tin cậy để trẻ mầm non vui chơi và học tâp

 3. Tổ chức bộ máy nhà trường