Thực đơn của trẻ MG tháng 12 năm 2018


                                                                         Kế hoạch thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 12 năm 2018

Tuần 1 Từ ngày 3-7/12/2018

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

 

 

Chiều

Xôi Ruốc

Cháo xương

Sữa+ Bánh Mì

 Cháo  xương

Mì gạo nấu thịt

 

 Tuần 2 Từ ngày 10- 14/12/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

 

Cháo xương

 

       Người Duyệt                                Y tế                                       Người lập

            PHT                                                         

 

   Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền

                                      

                               

                            Tuần 3 Từ ngày 17-21/12/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Trưa

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm  củ cai + cà rốt

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

 Xôi ruốc

Mì gạo nấu thịt

                         Tuần 4 Từ ngày 24-31/12/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2/31/12

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm  củ cai + cà rốt

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Chiều

Cháo xương

Xôi ruốc

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Cháo xương

                                 Người Duyệt                                      Y tế                                 Người lập

                                        PHT                                                         

 

  

                                  Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu