Thực đơn của bé tháng 10/2017


Kế hoạch thực đơn tháng 10 năm 2017

Tuần 1 Từ ngày 2- 6/10/2017

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau ngót nấu thịt

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Nước đậu+ Bánh Mì

 

Mỳ xương

Chè đỗ đen

 

 Tuần 2 Từ ngày 9- 13/ 2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

Chiều

Mì gạo nấu xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ đen

 

Cháo xương

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                             Tuần 3 Từ ngày 16-20/10/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

- Cơm tẻ   thịt hầm - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ đen

Mì gạo nấu xương

                         

                               Tuần 4 Từ ngày 23- 27/10/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Chè đỗ đen

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: