Xuất bản thông tin

Trường mầm non Bình Dương B khám sức khỏe định lỳ lần 2 cho các cháu năm học 2016-2017

Trường mầm non Bình Dương B khám sức khỏe định lỳ lần 2 cho các cháu năm học 2016-2017


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Sáng ngày  20/04/2017  Trường Mầm non Bình Dương B phối hợp với trạm y tế xã Bình Dương tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi

 

    Tổng số trẻ được khám sức khỏe là 226/226 trẻ (đạt 100%). Các cháu  được đo chiều cao, cân nặng, khám tai mũi họng, nghe tim, phổi và một số bệnh khác, khám kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non để tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh có biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc trẻ phù hợp nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

      Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng  và ý nghĩa, thông qua đó góp phần vào việc nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên và phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non và cũng qua hoạt động này giúp cho CB,GV,NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhà trường

                                                                            Sau đây là những hình ảnh:

                                        

                                        

                                                                                         Tổ CNTT: