Xuất bản thông tin

Thực đơn của bé tháng 6 năm 2019

Thực đơn của bé tháng 6 năm 2019


Kế hoạch thực đơn Mẫu giáo tháng 6 năm 2020

Tuần 1 Từ ngày 01-05/6/2020

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính trưa

Thịt dim tôm

Canh bí xanh nấu tôm

Thịt  dim đậu

Canh hến mồng tơi

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh bầu nấu tép

Thịt hầm củ quả

Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh cua rau đay mồng tơi

 

Chính Chiều

Cháo thịt

Sữa Metacam

+ Bánh mì

Bún xương

Mì nấu thịt

Chè đỗ đen

Tuần 2 Từ ngày 08-12/6/2020

Thứ/ ngày

Thứ 2/04

Thứ 3/05

Thứ 4/06

Thứ 5/07

Thứ 6/08

 

 

 

 

Chính trưa

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh cua rau đay

Thịt hầm củ quả

Canh bí đỏ ninh xương

Thịt dim tôm

Canh bí xanh nấu tôm

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh bầu nấu tép

Thịt  dim đậu

Canh hến mồng tơi

 

Chính Chiều

Chè đỗ đen

Mì nấu thịt

Cháo thịt

Bún xương

Sữa Metacam + Bánh mì

      Người Duyệt                                    Y tế                                   Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                Nguyễn Thị Hiền                    Hồ Thị Thu Hiền

                         

 

 

 

                                                 Tuần 3 Từ ngày 15-19/06

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính trưa

Thịt hầm củ quả

Canh bí đỏ ninh xương

Thịt  dim đậu

Canh hến mồng tơi

Thịt dim tôm

Canh bí xanh nấu tôm

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh bầu nấu tép

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh cua rau đay mồng tơi

 

Chính Chiều

Mì nấu thịt

Sữa Metacam

Cháo thịt

Bún xương

Chè đỗ đen

 

                                               Tuần 4 tháng 6 từ ngày 22-30/06

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2

Thứ 3

 

 

 

 

Chính trưa

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh cua rau đay mồng tơi

Thịt hầm củ quả

Canh bí đỏ ninh xương

Thịt dim tôm

Canh bí xanh nấu tôm

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh bầu nấu tép

Thịt  dim đậu

Canh hến mồng tơi

Thịt hầm củ quả

Canh bí đỏ ninh xương

Thịt  dim đậu

Canh hến mồng tơi

 

Chính Chiều

Chè đỗ đen

Mì nấu thịt

Cháo thịt

Bún xương

Sữa  Metacam+ bánh mì

Mì nấu thịt

Sữa Metacam + bánh mì

      Người Duyệt                                    Y tế                                   Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                Nguyễn Thị Hiền                    Hồ Thị Thu Hiền