Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/01/2021

Tài chính công khai ngày 25/01/2021

Thực đơn của bé
Bữa trưa; Cơm tẻ, Ruốc cá, Canh xương khoai sọ
Bữa chiều: Mì thịt lợn
Tổng số trẻ báo ăn :172
Điểm Tân Thành : 138 xuất x 15 500 = 2.139.00đ
Điểm Đông Lâm; 34 xuất x 15 500 = 527.00 đ