Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên


       Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2015, Chi bộ 14 Trường MN Bình Dương B long trọng tổ chức "Lễ kết nạp đảng viên" cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền. Trong buổi lễ trước sự chứng kiến của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.  

        Ðồng chí Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ nhà trường đã công bố quyết định kết nạp đảng viên. Đồng thời cũng nêu rõ những quyền lợi, nghĩa vụ của người Đảng viên, phân công cho đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi giúp đỡ  đ/c Đảng viên mới trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức trong thời gian tới.

      Tại buổi lễ trước Đảng Kỳ đ/c  Nguyễn Thị Thu Hiền đã tuyên thệ  luôn luôn phấn đấu, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp sức nhỏ của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                         

                                   

                                  

                                 

                                 

                                                                     Tổ CNTT: Nguyễn Thị Mai