Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 12

Chương trình công tác tháng 12


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

 

Số: 107 /CTr- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều, ngày 04 tháng  12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm:   

   - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp

   - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

  - Phát động phong trào  trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

  - Chuẩn bị tốt các thiết yếu tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

 * Lịch cụ thể :                     

         

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1. 30

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  13 – tuần  16.

Duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

CBPTCM - GVPTcác lớp.

  1.  

Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, an toàn cho trẻ trong các hoạt động .

Dự giờ thao giảng

CBGV,NV , PH

7/12

Tiếp nhận đồ dùng, thiết bị dạy học do Sở giáo dục cấp cho lớp 4 tuổi.

BGH- GVCN

11-12/12

 Vận động phụ huynh các lớp đưa trẻ đi tiêm phòng Sởi Rubella tại trạm y tế.

CBPTCM - GVPTcác lớp

12- 13

Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ( phần thi thực hành)

 

CBPTCM - GVPTcác lớp

21- 30

Tổ chức cân đo ghi biểu đồ  lần 2 cho trẻ

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp. Theo lịch kiểm tra nội bộ

CBPTCM - GVPTcác lớp

BKTNBTH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

Hồ Thị Yến