Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Huy động 205 trẻ trở lên
Hướng dẫn tuyển sinh:
1, Bản sao giấy khai sinh 2, Bản sao sổ hộ khẩu gia đình 3, Đơn đăng ký xin học 4, bản cam kết của phụ huynh 5, thông tin học sinh mới nhập trường
Tuyến tuyển sinh:
Xã Bình Dương
Điều kiện tuyển sinh:
Trẻ từ 6 tháng đến 72 tháng tuổi
Hướng dẫn sau đăng ký:
Tin mới nhất