Tài chính công khai ngày 12/01/2021 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Ruốc cá, Canh xương khoai sọ Bữa chiều: Cháo thịt Tổng số trẻ báo ăn :80 Điểm Tân Thành : 58 xuất x 15 500 = 899.00đ Điểm Đông Lâm; 22 xuất x 15 500 = 341.00 đ