Asset Publisher

Trường MN Bình Dương B tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2014-2015

Trường MN Bình Dương B tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2014-2015


Thực hiện công văn số 575 của phòng GD&ĐT Đông Triều, Sáng ngày 02/10/2014 trường Mầm non Bình Dương B tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014-2015 nhằm đề ra các kế hoạch chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

          Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lê Thị Lý –Chủ tịch Công Đoàn ngành Giáo dục Đông Triều; đ/c Lâm Tiến Ngọc – Bí thư Đảng ủy- Chủ Tịch HĐND xã Bình Dương.Về dự Hội nghị có Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Bình Dương B.

          Thay mặt đoàn chủ tọa đ/c Nguyễn Thị May Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã lên trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 Và hội nghị đã được nghe những ý kiến tham luận của các đ/c giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

          Tại hội nghị, ban thanh tra nhân dân đã báo cáo công tác thanh tra và tiến hành bầu bổ sung trưởng ban thanh tra thay thế; BGH thông qua nội quy, quy chế trường học, quy tắc ứng xử; Ban Chấp hành Công đoàn thông qua quy chế phối hợp Công đoàn và nhà trường.

 Thay mặt cho chính quyền địa phương đ/c Lâm Tiến Ngọc – Bí thư Đảng ủy-  chủ tịch HĐND xã cũng đã ghi nhận những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2013- 2014 và đ/c cũng chỉ đạo nhà trường trong năm học mới khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, phấn đấu, đoàn kết thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Về dự và chỉ đạo hội nghị đ/c Lê Thị Lý – Chủ Tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Đông Triều cũng đã nhất trí với những chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra trong bản dự thảo kế hoạch bên cạnh đó đ/c cũng có ý kiến chỉ đạo bổ sung cho những ý kiến tham luận.

           Sau một phần hai ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị đã đi đến thống nhất cao những chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra 100% CB, GV, NV biểu quyết nhất trí. Với tinh thần đoàn kết phấn đấu cao hi vọng năm học mới 2014- 2015 trường mầm non Bình Dương B sẽ đạt được những thành tích cao.

                                     Một số hình ảnh của buổi hội nghị:

                 

                 

                 

Tổ CNTT