Asset Publisher

Trường mầm non Bình Dương B tổ chức chuyên đề phát triển vận động cho trẻ

Trường mầm non Bình Dương B tổ chức chuyên đề phát triển vận động cho trẻ


 Thực hiện theo kế hoạch chuyên đề ”Phát triển vận động cho trẻ” của  Phòng Giáo Dục và kế hoạch chuyên môn của trường mầm non Bình Dương B.

     Hôm nay ngày 10 ngày tháng 5 năm 2014,Trường mầm non Bình Dương

B tổ chức chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ”.

     Tham dự chuyên đề có toàn thể cán bộ giáo viên – nhân viên và học sinh toàn trường.Thực hiện tổ chức chuyên đề.

    Với sự hào hứng của cô và trò buổi chuyên đề đã đạt được kết quả cao.

                                            Sau đây là một số hình ảnh

Thực hiện PTVĐ lớp5TA1- Giáo viên Nguyễn Thị Bình

Lớp 4TB2 - Giáo viên Nguyễn Thị Ngân

Lớp 3TC1- Giáo viên Nguyễn Thị Tâm

TCNTT 

Tổ CNTT