Asset Publisher

Trường Mầm non Bình Dương B tổ chức buổi tổng vệ sinh trường học.

Trường Mầm non Bình Dương B tổ chức buổi tổng vệ sinh trường học.


Hưởng ứng ngày bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 22/5/2016 trường Mầm non Bình Dương B tổ chức buổi tổng vệ sinh trường học.

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chỉnh trang môi trường "  Xanh- Sạch- Đẹp" Sáng  ngày 23/4/ 2016 Trường Mầm non Bình Dương tổ chức lao động dọn vệ sinh trường học.Trong buổi ra quân lao động các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng. kết quả tuyến đường vào đơn vị trường được phát quang sạch đẹp.

 

                                    

                                           Vệ sinh xung quanh cổng trường

                                  

                                                                          Tổ CNTT