Asset Publisher

Thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 10 năm 2019

Thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 10 năm 2019


Kế hoạch thực đơn MG tháng 10 năm 2019

Tuần 1 Từ ngày 01-04/10/2019

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

Nghỉ hội nghị viên chức

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

 

Mì cua

Chè đỗ đen

 Tuần 2 Từ ngày 07-11/10/ 2019

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hếnrau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

       Người Duyệt                                    Y tế                                   Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh           Nguyễn Thị Hiền                    Hồ Thị Thu Hiền

                          

                                             Tuần 3 Từ ngày 21-25/10/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

                           Tuấn 4 từ ngày 28-31/10/2019

 

Thứ 2

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

                         Người Duyệt                      Y tế                                            Người lập

                               PHT                                                         

 

  

                     Chu Thị Tuyết Minh      Nguyễn Thị Hiền              Hồ Thị Thu Hiền