Asset Publisher

Thực đơn tháng 9/2015

Thực đơn tháng 9/2015


Kế hoạch thực đơn tháng 9 năm 2015

Tuần 1 Từ ngày 31/8- 04/9/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt   dim chả  cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt đức trứng

- Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

 

Bún Thịt

Chè đậu đen

 

 Tuần 2 Từ ngày 7- 11/9/ 2015

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt   dim chả  cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt đức trứng

- Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún thịt

Chè đậu đen

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                                 

                                       Tuần 3 Từ ngày 14- 18/9/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt   dim chả  cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt đức trứng

- Canh cua rau đay, mông tơi

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún thịt

Chè đậu đen

 

                                     Tuần 4 Từ  ngày 21- 25/9

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt   dim chả  cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt đức trứng

- Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún thịt

Chè đậu đen

 

    

 

 

                                     

 

 

 

 

                                        Tuần 4 Từ  ngày 28/9-2 /10

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt   dim chả  cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt đức trứng

- Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún thịt

Chè đậu đen

 

 

    Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền