Asset Publisher

Thực đơn tháng 12/2015

Thực đơn tháng 12/2015


Kế hoạch thực đơn tháng 12 năm 2015

Tuần 1 Từ ngày 30/11- 04/12

Thứ/ ngày

Thứ 2/30/11

Thứ 3/1

 

Thứ 4/02

Thứ 5/03

Thứ 6/04

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh riêu cua

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

 

Bún xương

Xôi đỗ

 

 

 Tuần 2 Từ ngày 07- 11/12

Thư/ ngày

Thứ 2/07

Thứ 3/8

Thứ 4/9

Thứ 5/10

Thứ 6/11

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh riêu cua

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Xôi đỗ

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                                 

                                     

                                    Tuần 3 Từ ngày 14- 18/12

Thứ/ngày

Thứ 2/14

Thứ 3/15

Thứ 4/16

Thứ 5/17

Thứ 6/18

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai sọ ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh su hào cà rốt ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

 

                                     Tuần 4 Từ  ngày 21- 25

Thứ/ ngày

Thứ 2/21

Thứ 3/22

Thứ 4/23

Thứ 5/24

Thứ 6/25

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè đỗ xanh

 

    

   

 

 

 

 

 

                                       Từ ngày 28 – 31/12/2015

Thứ/ ngày

Thứ 2/28

Thứ 3/29

Thứ 4/30

Thứ 5/31

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

 

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

 

 

 

     Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền