Asset Publisher

Thực đơn của bé tháng 9/2016

Thực đơn của bé tháng 9/2016


Kế hoạch thực đơn của bé tháng 9 năm 2016

Tuần 1 Từ ngày 05/9 - 09/9/2016

 

Thứ 2

5/9

Thứ 3

6/9

Thứ 4

7/9

Thứ 5

8/9

Thứ 6

9/9

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt   dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh cáy  rau đay

 

 

Chiều

Cháo xương lợn

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

 Chè đỗ đen

Bún xương

 

 

 Tuần 2 Từ ngày 12- 16/9/ 2016

 

Thứ 2

12/9

Thứ 3

13/9

Thứ 4

14/9

Thứ 5

15/9

Thứ 6

16/9

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ,  trứng đúc thịt

- Canh cáy rau đay

 

 

Chiều

Cháo xương lợn

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Chè đậu đen

Bún Xương

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                                    Tuần 3 Từ ngày 19- 23/9/201

 

Thứ 2

19/9

Thứ 3

20/9

Thứ 4

21/9

Thứ 5

22/9

Thứ 6

23/9

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt   dim giò

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt đức trứng

- Canh cáy rau đay

 

 

Chiều

Cháo xương lợn

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Chè đậu đen

Bún xương

 

                                     Tuần 4 Từ  ngày 26 - 30/9/2016

 

Thứ 2

26/9

Thứ 3

27/9

Thứ 4

28/9

Thứ 5

29/9

Thứ 6

30/9

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt   dim giò.

 

- Canh khoai tây nấu thịt

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt

- Canh cáy rau đay

 

 

Chiều

Cháo xương lợn

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ xanh

Xôi đỗ

 

   

        Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền