Asset Publisher

THUC DON CUA BE THANG 10/2012

THUC DON CUA BE THANG 10/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 10/2012

Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng

Bữa sáng: 7.500 đồng

Bữa chiều: 2.500 đồng

 

Thứ

 

TUẦN I

 

TUẦN II

Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2012

Từ ngày 08/10 đến 12/10/2012

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Cơm trứng đúc thịt, canh cua rau đay

Mì thịt

 

Cơm trứng đúc thịt, canh hến nấu rau cải(mồng tơi)

Mì xương

 

3

Cơm thịt gà thịt lợn rim, canh bí đỏ linh xương

Cháo đỗ xanh

 

Cơm thịt gà thịt lợn rim, canh bí đỏ linh xương

Cháo đỗ xanh

 

4

Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm

Bún chân giò

 

Cơm ruốc lạc vừng, canh riêu cá

Bún chân giò

 

5

Cơm ruốc lạc vừng, canh riêu cá

Cháo xương

 

Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm

Cháo xương

 

6

Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh hến nấu rau cải(mồng tơi)

Sữa đậu bánh mì

 

Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh cua rau đay

Sữa đậu bánh mì

 

Thứ

 

TUẦN III

 

TUẦN IV

Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2012

Từ ngày 22/10 đến 26/10/2012

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Cơm thịt đậu sốt cà chua canh bí đỏ linh xương

Sữa đậu bánh mỳ

 

Cơm thịt đậu sốt cà chua,canh khoai sọ linh xương

Sữa đậu bánh mỳ

 

3

Cơm trứng đúc thịt, canh cua rau đay

Mì xương

 

Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh cua rau đay

Bún chân giò

 

4

Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm

Cháo đỗ xanh

 

Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm

Cháo đỗ xanh

 

5

Cơm ruốc lạc vừng, canh riêu cá

Bún chân giò

 

Cơm ruốc lạc vừng, canh riêu cá

Cháo xương

 

6

Cơm thịt gà thịt lợn rim, canh bí đỏ linh xương

Cháo thịt

 

Cơm thịt gà thịt lợn rim, canh bí đỏ linh xương

Cháo thịt