Asset Publisher

Thông tin về đội ngũ

Thông tin về đội ngũ


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: BÌNH DƯƠNG BĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011  - 2012
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHNĂM VÀO NGÀNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNSỐ ĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Thị May19721989Hiệu TrưởngĐH1699382069
2Vũ Thị Sen19621979P.Hiệu Trưởng936507078
3Nguyễn Thị Út Thêm19731992P.Hiệu Trưởng1276629888
4Nguyễn Thị Mẽ19711995Giáo Viên1697655892
5Nguyễn Thị Lịch19631982Giáo Viên1674989822
6Lê Thị Tuyết Trinh19741990Giáo Viên1697153885
7Bùi Thị Thanh19812002Giáo Viên1666762937
8Nguyễn Thị Ngân19902010Giáo ViênTC1659876818
9Lê Thị Hằng19641982Giáo Viên942658142
10Nguyễn Thị Lự19641983Giáo Viên1642615424
11Nguyễn Thị Tâm19862009Giáo Viên1,697,384,845
12Nguyễn Thị Bình19731996Giáo Viên1,205,071,464
13Bùi Thị Đào19641991Giáo Viên1293124006
14Đặng Thị Thoan19621980Giáo Viên1692994312
15Mai Thị Loan19752009Giáo Viên1673441142
16Phạm Thị Mận19862009Giáo Viên1665851697
17Lê Thị Khá19701990Giáo Viên936254735
18Nguyễn Thị Thu Hiền19862009Kế toánTC904404286
       
    HIỆU TRƯỞNG
       
    Nguyễn Thị May