Asset Publisher

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Thứ hai, ngày 20/02/2017

7 giờ 00

 Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Hiệu trưởng

 Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 3 năm học 2016-2017. 

7h30 đến 9 giờ 00

Đ/c Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng

Đ/c : Chu Thị Tuyết Minh Phó HT: Tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

10 giờ 30

Đ/c  Hồ Thị Yến - Hiệu Trưởng: Ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tại phòng họp S1 – Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Đ/c : Hồ Thị Yến - Hiệu Trưởng: Trực cơ quan

Tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" với các tổ trưởng và công đoàn trường

 

Thứ ba, ngày 21 / 02 / 2017

7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn  Quỳnh Thư       – Phó Hiệu trưởng

- Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 3 năm học 2016-2017. 

7h30 đến 17 giờ 00

Đ/c  Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng: Trực cơ quan

  Đ/c : Chu Thị Tuyết Minh-   Phó HT – Kiểm tra công tác y tế nhà trường

 

Thứ tư, ngày 22/02/2017

7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư  – Phó Hiệu trưởng

- Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 3 năm học 2016-2017

7h30 đến 17 giờ 00

Đ/c  Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng: Trực cơ quan

Đ/c  Chu Thị Tuyết Minh-   Phó HT:  Trực cơ quan

Thứ năm, ngày 23/02/2017

7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư    – Phó Hiệu trưởng

- Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 4 năm học 2016-2017

7h30

Đ/c Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng: Trực cơ quan

đến 17 giờ 00

 
  • Đ/c Chu Thị Tuyết Minh : Kiểm tra VSATTP bếp ăn

Thứ sáu, ngày 24/02/2017

7 giờ30 00

- Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư    – Phó Hiệu trưởng

- Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 4 năm học 2016-2017

- Đ/c Hồ Thị Yến -  Trực cơ quan

- Đ/c Chu Thị Tuyết Minh : Trực cơ quan