Asset Publisher

Kế hoạch Thực đơn tháng 10/2015

Kế hoạch Thực đơn tháng 10/2015


Kế hoạch thực đơn tháng 10 năm 2015

Tuần 1 Từ ngày 5- 9/10/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

 

Bún Thịt

Chè đỗ đen

 

 Tuần 2 Từ ngày 12- 16/10/ 2015

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

-  Cơm tẻ, Trứng đúc thịt

- Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè đậu đen

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                                 

                                       Tuần 3 Từ ngày 19- 23/10/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- - Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè đậu đen

 

                                     Tuần 4 Từ  ngày 26- 30/10

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

 

- Canh khoai sọ ninh xương

-. Cơm tẻ trứng đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè đậu đen

 

    

    Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền