Asset Publisher

Kế hoạch thực đơn của bé tháng 11/2019

Kế hoạch thực đơn của bé tháng 11/2019


Kế hoạch thực đơn MG tháng 11 năm 2019

Tuần 1 Từ ngày 01-8/11/2019

Thứ/ ngày

Thứ 6/01/11

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh rau cải nấu thịt

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hếnrau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

Chè đỗ đen

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 Tuần 2 Từ ngày 11-15/11/ 2019

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hếnrau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

       Người Duyệt                                    Y tế                                   Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh           Nguyễn Thị Hiền                    Hồ Thị Thu Hiền

                          

                                             Tuần 3 Từ ngày 18-22/11/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Xôi ruốc

 

                           Tuấn 4 từ ngày 25-29/11/2019

 

Thứ 2

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Xôi ruốc

 

                          Người Duyệt                      Y tế                                            Người lập

                                      PHT                                                         

 

  

                                Chu Thị Tuyết Minh      Nguyễn Thị Hiền              Hồ Thị Thu Hiền