Asset Publisher

Cam kết chất lượng 2017 - 2018

Cam kết chất lượng 2017 - 2018


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

Cam kết chất lượng giáo dục

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ phát triển bình thường 32/32 trẻ đạt  100  %

Suy dinh dưỡng

- Nhẹ cân :  0  trẻ đạt    %

- Thấp còi :  0  trẻ đạt    %

Trẻ phát triển bình thường  176 trẻ  đạt   %

Suy dinh dưỡng :

-Nhẹ cân : 10 /186 trẻ đạt 5,4  %

-Thấp còi : 7/186  trẻ đạt 3,8 %

 

 

 

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Theo 4 lĩnh vực phát triển : Đạt  95% trở lên

1. Phát triển thể chất:

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển tình cảm , kỹ năng XH thẩm mĩ

Theo 5 lĩnh vực phát triển.Đạt 97 % trở lên .

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển thẩm mĩ .

5. Phát triển tình cảm XH

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình MN sau sửa đổi theo TT 28

Nội dung : GD thích hợp

Chương trình MN Sau sửa đổi theo TT 28

Nội dung : GD thích hợp

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

Đạt yêu cầu về chăm sóc và giáo dục trẻ

Đảm bảo theo đúng yêu cầu của điều lệ trường Mầm non quy định.

                                                    

Bình Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                

                                                                                                 Hồ Thị Yến

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Công khai chất lượng giáo dục

Năm học 2017 - 2018

                                                                                            Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

218

 

 

32

58

60

68

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

218

 

 

32

58

60

68

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức

ăn tại cơ sở

 

218

 

 

 

32

 

58

 

60

 

68

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

218

 

 

 

32

 

58

 

60

 

68

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

218

 

 

 

32

 

58

 

60

 

68

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

218

 

 

 

32

 

58

 

60

 

68

1

 Phát triển bình thường

2

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em SDD nhẹ cân

10

 

 

 

2

3

5

3

Số trẻ em SDD thấp còi

7

 

 

 

2

1

4

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

218

 

 

 

32

 

 

58

 

 

60

 

68

1

Đối với nhà trẻ

32

 

 

32

 

 

 

1.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

 

218

 

 

 

 

58

60

68

2

Đối với mẫu giáo

186

 

 

 

58

60

68

2.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

 

 

186

 

 

 

 

58

 

60

 

68

                   

                                                                      Bình Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                        Hồ Thị Yến

 PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Năm học :  2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

 

II

Loại phòng học

 

    

1

Phòng học kiên cố

8

1,78 m2/ trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

2

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

6.643,3

30,9m2/ trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2.500

11,6m2/trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

       384

1,78m2/trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

184

0,85m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

88

0,4m2/trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

150/2 bếp

 

VII1

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

5

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

2

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính,  máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

6

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

8

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan )

8

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

8

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

02 bộ

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

120 Bộ

 

10

Tủ tư trang của trẻ

8

 

11

Giá đồ chơi

40

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                      Bình Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                    Hồ Thị Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên 

Năm học 2017 - 2018

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

Ghi chú

Biên chế

Hợp đồng

TS

ThS

ĐH

 

 

TC

 

Sơ cấp

 

Tổng số CBGV,NV

 

22

 

14

 

8

 

 

 

9

 

9

 

4

 

 

I

Giáo viên

 

16

 

19

 

7

 

 

 

6

 

9

 

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

   2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

          1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cấp dưỡng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

                                                                           

                                                      Bình Dương, ngày 10 tháng 9  năm 2017

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                               Hồ Thị  Yến