Tài chính công khai ngày 25/01/2021 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Ruốc cá, Canh xương khoai sọ Bữa chiều: Mì thịt lợn Tổng số trẻ báo ăn :172 Điểm Tân Thành : 138 xuất x 15 500 = 2.139.00đ Điểm Đông Lâm; 34 xuất x 15 500 = 527.00 đ