Kế hoạch thực đơn của bé tháng 12 năm 2017


Kế hoạch thực đơn tháng 12 năm 2017

                              Từ ngày 1- 8/12/ 2017

 

Thứ   6/01

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng.

 

- Canh bí đỏ ninh xương

 

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng.

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh khoai su hào  cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

 

Chiều

Cháo xương

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Xôi ruốc

                         Từ ngày 11- 15/12/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh báp cải nấu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

 

    Người Duyệt                             Y tế                                    Người lập

             

 

 Chu Thị Tuyết Minh       Nguyễn Thị Kiều Oanh               Hồ Thị Thu Hiền

                                                    

                                             

                            

                                                       Từ ngày 18- 22/12

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng –

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

 

Chiều

Cháo thịt

Mì xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Xôi ruốc

                                   Từ ngày 25-29/12

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

      Người Duyệt                              Y tế                                         Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh       Nguyễn Thị Kiều Oanh               Hồ Thị Thu Hiền

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu