Bài viết không thấy.

Tài chính công khai ngày 17/09/2020 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Thịt, đậu sốt cà chua , canh hến mồng tơi Bữa chiều: Sữa, bánh mì Tổng số trẻ báo ăn : 176 Điểm Tân Thành : 148 xuất x 15 500 = 2.294000đ Điểm Đông Lâm; 28 xuất x 15 500 = 434000 đ