Tài chính công khai ngày 17/01/2020

Thực đơn của bé
Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt đúc trứng, canh rau su hào cà rốt ninh xương
Bữa chiều: Xôi ruốc
Tổng số trẻ báo ăn : 176
Điểm Tân Thành : 152 xuất x 13 500 = 2 052 000đ
Điểm Đông Lâm; 24 xuất x 13 500 = 324 000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu