Bài viết không thấy.

Tài chính công khai ngày 17/09/2020 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Tôm thịt rim, canh bí xanh tôm Bữa chiều: Chè đỗ đen Tổng số trẻ báo ăn : 174 Điểm Tân Thành : 145 xuất x 15 500 = 2.247.500đ Điểm Đông Lâm; 29 xuất x 15 500 = 449500 đ