To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Saturday, 21 / 04 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/4/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt lợn dim giò lụa, canh bí đỏ ninh xương
Bữa chiều; Cháo xương
Tổng số trẻ báo ăn : 199
Điểm Tân Thành : 150 xuất x 12 000 = 1 800 000đ
Điểm Đông Lâm; 34 xuất x 12 000 = 408 000đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên