Tài chính công khai ngày 24/05//2019 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, trứng đúc thịt, Canh bầu nấu tép Bữa chiều: Cháo thịt. Tổng số trẻ báo ăn : 208 Điểm Tân Thành : 178 xuất x 12 500 = 2 225 000đ Điểm Đông Lâm; 30 xuất x 12 500 = 375 000đ