Tài chính công khai ngày 22/4/2019 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, Cá thu nướng, Canh khoai tây ninh xương Bữa chiều: Cháo thịt lợn Tổng số trẻ báo ăn : 200 Điểm Tân Thành : 164 xuất x 12 500 = 2 050 000đ Điểm Đông Lâm; 36 xuất x 12 500 = 450 000đ