Tài chính công khai ngày 10/12/2018 

Thực đơn; Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt dim tôm, Canh bí xanh nấu tôm Bữa chiều; Cháo xương Tổng số trẻ báo ăn : 177 Điểm Tân Thành : 150 xuất x 12 500 = 1 875 500 đ Điểm Đông Lâm; 27 xuất x 12 500 = 337 500đ