To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Thursday, 15 / 11 / 18
15/11

Ban giám hiệu làm việc tại khu trung tâm

Thông báo

Tài chính công khai ngày 8/11/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt đúc trứng, canh su su cà rốt ninh xương
Bữa chiều; Chè đỗ đen
Tổng số trẻ báo ăn : 209
Điểm Tân Thành : 175 xuất x 12 500 = 2 187 500đ
Điểm Đông Lâm; 34 xuất x 12 500 = 425 000đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên