To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Wednesday, 21 / 03 / 18
21/03

Đ/c Hồ Thị Yến- HT làm việc tại trung tâm

Đ/c Chu Thị Tuyết Minh- PHT kiểm tra công tác bán trú điểm Đông Lâm

Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư- PHT trực trường khu trung tâm

Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/3/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, tôm dim thịt, canh bí nấu tôm
Bữa chiều; cháo thịt
Tổng số trẻ báo ăn : 203
Điểm Tân Thành : 165 xuất x 12 000 = 1 980 000đ
Điểm Đông Lâm; 38 xuất x 12 000 = 456 000đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên