You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 23 / 01 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/01/2018

Thực đơn;
Bưa trưa; Cơm tẻ, thịt hầm, canh su hào cà rốt ninh xương.
Bữa chiều; mì xương
Tổng số trẻ báo ăn : 174
Điểm Tân Thành : 146 suất x 12 000 =1 752 000đ
Điểm Đông Lâm; 34 suất x 12 000 = 408 000đ


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên