You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 21 / 11 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 07/11/2017

Thực đơn;
Bưa trưa; Cơm tẻ ruốc thịt lạc vừng, Canh bí đỏ ninh xương
Bữa chiều; Mì nấu xương
Tổng số trẻ báo ăn : 203
Điểm Tân Thành : 168 suất x 12 000 = 2 016 000đ
Điểm Đông Lâm; 35 suất x 12 000 = 420 000


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên