Xuất bản thông tin

Trường mầm non Bình Dương B Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Trường mầm non Bình Dương B Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016


       Thực hiện công văn  số 843/PGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc  triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

       Sáng ngày 24/9/2016 Trường Mầm non Bình Dương tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện bảo vệ môi trường , hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Tham gia buổi  lễ phát động có 23 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, và các cháu học sinh trong toàn trường. Trong buổi phát động ra quân các đồng chí giáo viên và học sinh tích cực tham gia hưởng ứng. Ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước xung quanh trường.

Qua buổi phát động đã  làm cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu thêm về môi trường,Thông qua đó giáo dục trẻ có luôn có ý thức bảo vệ trường  lớp luôn xanh - sạch- đẹp.

                                                      Sau đây là một số hình ảnh

                                              

                                              

                                                                                     Tổ CNTT