Asset Publisher

Thực đơn của trẻ MG tháng 12 năm 2018

Thực đơn của trẻ MG tháng 12 năm 2018


                                                                         Kế hoạch thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 12 năm 2018

Tuần 1 Từ ngày 3-7/12/2018

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

 

 

Chiều

Xôi Ruốc

Cháo xương

Sữa+ Bánh Mì

 Cháo  xương

Mì gạo nấu thịt

 

 Tuần 2 Từ ngày 10- 14/12/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

 

Cháo xương

 

       Người Duyệt                                Y tế                                       Người lập

            PHT                                                         

 

   Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền

                                      

                               

                            Tuần 3 Từ ngày 17-21/12/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Trưa

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm  củ cai + cà rốt

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

 Xôi ruốc

Mì gạo nấu thịt

                         Tuần 4 Từ ngày 24-31/12/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2/31/12

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm  củ cai + cà rốt

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Chiều

Cháo xương

Xôi ruốc

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Cháo xương

                                 Người Duyệt                                      Y tế                                 Người lập

                                        PHT                                                         

 

  

                                  Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền