Asset Publisher

Thực đơn của bé tháng 3/2018

Thực đơn của bé tháng 3/2018


                                                         Kế hoạch thực đơn tháng 3 năm 2018

                                                                        Từ ngày 1- 2/3/ 2018

 

 

 

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

 

 

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh khoai tây ninh xương

 

Chiều

 

 

Cháo xương

Xôi ruốc

                                                                             Từ ngày 5-9/3/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nấu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

 

                                        Người Duyệt                             Y tế                                    Người lập

             

 

                                   Chu Thị Tuyết Minh       Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền

                                                    

                                                                             Từ ngày 12- 16/3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Sữa+ Bánh Mì

Mì xương

Cháo thịt

Xôi ruốc

Cháo xương

                                                                                  Từ ngày 19-23/3

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

                                     Từ ngày 26-30/3

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

                                         Người Duyệt                              Y tế                                         Người lập

                                                PHT                                                         

 

                                     Chu Thị Tuyết Minh       Nguyễn Thị Hiền              Hồ Thị Thu Hiền