Asset Publisher

Thực đơn của bé tháng 10/2018

Thực đơn của bé tháng 10/2018


                                        Kế hoạch thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 10 năm 2018

* Tuần 1 Từ ngày 1- 5/10/2018

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa + Bánh Mì

 

Mỳ xương

Chè đỗ đen

 

 * Tuần 2 Từ ngày 8-12/10/2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

Chiều

Mì gạo nấu xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ đen

 

Cháo xương

 

       Người Duyệt                                Y tế                                       Người lập

            PHT                                                         

 

   Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền

                                      

       * Tuần 3 Từ ngày 15-19/10/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Trưa

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su su cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ đen

Mì gạo nấu xương

                         

              *  Tuần 4 Từ ngày 22-26/10/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su su cà rốt ninh xương

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Chè đỗ đen

    Tuần 5 Từ  ngày 29-31/10/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

                                          

                                  Người Duyệt                                      Y tế                                 Người lập

                                            PHT                                                         

 

  

                                    Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền