Asset Publisher

Thực đơn của bé tháng 01/2018

Thực đơn của bé tháng 01/2018


                                                                    Kế hoạch thực đơn tháng 1 năm 2018

                                                                               Từ ngày 2- 5/12/ 2018

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh khoai su hào  cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nấu thịt

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

 

Chiều

Cháo xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Xôi ruốc

                         Từ ngày 8- 12/01/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nấu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

 

                                     Người Duyệt                                 Y tế                                                    Người lập

             

 

                                 Chu Thị Tuyết Minh                  Nguyễn Thị Hiền                                Hồ Thị Thu Hiền

                                                    

                                             

                            

                                                      

                                                                                     Từ ngày 15-19/01

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Sữa+ Bánh Mì

Mì xương

Cháo thịt

Xôi ruốc

Cháo xương

                                   Từ ngày 22-26/01

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

 

Thứ 2/29

Thứ 3/30

Thứ 4/31

 

 

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh khoai su hào  cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

 

 

 

Chiều

Cháo xương

Xôi ruốc

Sữa+ Bánh Mì

 

 

                     

   Người Duyệt                                                     Y tế                                                                      Người lập

            PHT                                                           

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                        Nguyễn Thị Hiền                                               Hồ Thị Thu Hiền