Asset Publisher

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2013

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2013


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12

Từ ngày 02/ 12 đến ngày  06/12/ 2013

Thời gian

Công tác và thành phần

Địa điểm

Thứ 2 – 02/12

Dự giờ các hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động

TP: Nguyễn Thị Út Thêm – Vũ Thị Sen

Đ/c Nguyễn Thị May -  Họp  giao ban Đảng ủy.

 Lớp MG 4B1

 

VP UBND xã Bình Dương

Thứ 3 – 03/12

Sáng:Nhập dữ liệu kiểm định chất lượng trường mầm non.

TP: Nguyễn Thị May - Nguyễn Thị Út Thêm

Chiều: Họp chi bộ

TP: Đảng viên chi bộ trường

Phòng HC

 

 

 

Văn phòng

Thứ 4 – 04/12

 Dự giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động góc.

TP: Nguyễn Thị Út Thêm – Vũ Thị Sen

 Lớp MG 4B2

Thứ 5 – 05/12

Nhập dữ liệu kiểm định chất lượng trường mầm non.

TP: Nguyễn Thị May - Nguyễn Thị Út Thêm

Phòng HC

Thứ 6 – 05/12

- Dự giờ lớp MG

TP: Nguyễn Thị May - Nguyễn Thị Út Thêm – Nguyễn Thị Bình.

- Họp BGH

Lớp MG: 3C1, 3C2, NTD2

Văn phòng

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                             Nguyễn Thị May