Asset Publisher

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020


Biểu mẫu 02
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020

 

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

226

0

0

38

60

58

70

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

226

0

0

38

60

58

70

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

226

0

0

38

60

58

70

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

226

0

0

38

60

58

70

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

226

0

0

38

60

58

70

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

             

1

Số trẻ cân nặng bình thường

221

   

38

57

56

70

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

5

   

0

3

2

0

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

223

   

38

58

57

70

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

3

   

0

2

1

0

5

Số trẻ thừa cân béo phì

0

0

0

0

0

0

0

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

             

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

38

0

0

38

0

0

0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

188

0

0

0

60

58

70

 

Bình Dương, ngày 15  tháng 9  năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hồ Thị Yến