Công khai các khoản thu năm học 2019-2020


                                                            THÔNG BÁO THU CÁC KHOẢN NĂM HỌC 2019 – 2020

 Căn cứ vào công văn hướng dẫn của các cấp về hướng dẫn công tác thu chi năm học 2019 – 2020; Căn cứ vào kế hoạch thu chi năm học 2019 – 2020 của trường Mầm non Bình Dương B; Căn cứ kết quả họp phụ huynh các lớp, ban đại diện Hội CMHS trường và biên bản thỏa thuận với Hội cha mẹ học sinh nhà trường đầu năm học 2019 – 2020. Trường Mầm non Bình Dương B thông báo các khoản thu năm học 2019 – 2020 như sau:

 I.Khoản thu bắt buộc : Học phí: Học phí: 50.000đ /trẻ/tháng

II. Khoản thu thỏa thuận:

 1. Thu phục vụ bán trú: Chi thuê cấp dưỡng + trông trưa + mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao + nước máy: 129.000đ/trẻ/tháng

2. Thu trả công dọn vệ sinh, giấy vệ sinh: 10.000đ/trẻ/tháng

  3. Đón sớm, trả muộn: 36.000đ/trẻ/tháng.

 Nhà trường trân trọng thông báo./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu