Xuất bản thông tin

Trường MN Bình Dương B tổ chức tập huấn CNTT năm học 2017-2018

Trường MN Bình Dương B tổ chức tập huấn CNTT năm học 2017-2018


Thực hiện công văn số 1090/PGD&ĐT-CMMN ngày 25/10/2017 của phòng giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều /v Tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học cấp học mầm non.

Thực hiên kế hoạch Số: 61/KH- MN ngày 22/09/2017 về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018 của nhà trường.

Sáng ngày 04/11/2017 Trường MN Bình Dương B tổ chức tập huấn công nghệ thông tin cho toàn thể  cán bộ - giáo viên trong nhà trường. 
 

     Tại buổi tập huấn các đồng chí giáo viên được thực hành soạn, duyệt giáo án online. Soạn giáo án trực tiếp online trực tuyến; tổ chức hướng dẫn thực hành trên phòng học thông minh; Hướng dẫn truy cập thực hiện hành các thủ tục công trực tuyến.

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 – 2018, các đồng chí  giáo viên trường mầm non Bình Dương B tham dự tập huấn rất hăng say, nhiệt tình. Hoạt động này góp phần đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và đổi mới phương pháp giảng dạy.

                                                        Sau đây là một số hình ảnh

                                                    

                                                   

                                                          mTổ CNTT tập huấn Soạn duyệt giáo án online

                                                   

                                                                                    Tổ CNTT