Xuất bản thông tin

Trường mầm non Bình Dương B tổ chức triển khai và ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017.

Trường mầm non Bình Dương B tổ chức triển khai và ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017.


Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều.Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 về việc quán triệt triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị hóa văn minh".

Ngày 20/02/2017 Trường mầm non Bình Dương B tổ chức triển khai và ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật,  kỷ cương  hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Tại hội nghị đồng chí Hồ Thị Yến Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường  triển khai kế hoạch số 02/KH-TrMN ngày 19/02/2017 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cũng tại hội nghị Đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh chủ tịch công đoàn nhà trường thay mặt Ban chấp hành công đoàn đọc bản cam kết của Công đoàn với Hiệu trưởng nhà trường. Sau khi nghe quán triệt các đoàn thể, các tổ, cá nhân thực hiện ký cam kết với Hiệu trưởng nhà trường để thực hiện nghiêm túc các nội dung của chủ đề năm 2017.

                                                                  Sau đây là một số hình ảnh tại hội  nghị.

                                                        

                                                        

                                                        

                                                                                                                     Tổ CNTT