Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Bình Dương B tổ chức chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Trường Mầm non Bình Dương B tổ chức chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"


Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường MN Bình Dương B về việc triển khai thực hiện các chuyên đề theo sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều. Nhà trường đã tiến hành tổ chức chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

          Tham gia chuyên đề là tất cả các nhóm, lớp trong nhà trường thông qua việc sắp xếp các góc chơi trong và ngoài lớp học, tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

          Tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về sự cần thiết của chuyên đề. Khơi dậy lòng say mê, sáng tạo, đổi mới trong việc tạo môi trường, trang trí, sắp xếp các góc chơi trong và ngoài lớp học, tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non. Tuyên truyền đến cha mẹ trẻ và cộng đồng về chuyên đề nhằm thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ, phối kết hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của trẻ trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lí của trẻ.

          Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã tạo cơ hội cho trẻ được tìm tòi phát huy năng lực sẵn có của mình, trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động; tự chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm, giáo viên căn cứ vào khả năng của trẻ để đáp ứng, từ đó phát triển tư duy, nhân cách trẻ một cách hài hòa, trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động, tư duy, sáng tạo, thích thú tìm tòi, khám phá trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ở trường, ở lớp.

                                                 Sau đây là một số hình ảnh hoạt động

                                              

                             Hoạt động Âm nhạc  - Lớp 4 Tuổi B1  Cô giáo Bùi Thị Thanh tổ chức.

                                               

           Hoạt động Tạo hình: Vẽ các loại hoa - Lớp 5 Tuổi A2 Cô giáo Nguyễn Thị Ngân tổ chức.

                                               

             Hoạt động nhận biết tập nói - Nhóm trẻ D1 Cô giáo |Nguyễn Thị Lịch tổ chức.